Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νεοφυείς (Start-Up) και ανάπτυξης (Scale-Up) καινοτόμες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα ή ανήκουν κατά πλειοψηφία σε Έλληνες αλλά λειτουργούν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Η Start-Up επιχείρηση θα πρέπει να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

Η Scale-Up επιχείρηση θα πρέπει να έχει ξεκινήσει την λειτουργία της τα τελευταία έξι (6) χρόνια.

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητες σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσουν ή να ακυρώσουν κατηγορίες. Οι διοργανωτές και η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων.

Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Οι εταιρείες που θα βραβευθούν, θα λάβουν από την Boussias Communications ειδικό βραβείο αλλά και λογότυπο για τη βράβευση, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακά για λόγους δημοσιότητας και marketing.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2017:

  • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.startupawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας
  • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: fkiourtsidakis@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε την εταιρεία σας, την καινοτομία που διαθέτει, την επιχειρηματική βιωσιμότητα, την αναπτυξιακή προοπτική, τη διοικητική ομάδα και την οργανωτική δομή, καθώς και τα στρατηγικά πλάνα που αυτή έχει χαράξει. Πιο συγκεκριμένα αναφερθείτε:

1.1 Γενικές πληροφορίες και καινοτομία

Αναφερθείτε στην εταιρεία σας, την ημερομηνία έναρξης, τον κλάδο δραστηριότητας, την επιχειρηματική ιδέα, τις καινοτομίες που διαθέτει, τους στόχους, την δομή και το μέγεθος, στοιχεία/εμπειρία των μετόχων και της διοικητικής ομάδας.

1.2 Επιχειρηματικό μοντέλο

Εξηγήστε πώς λειτουργεί το επιχειρηματικό μοντέλο, τι σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό και τους παράγοντες επιτυχίας σας. Αναφέρετε τους στόχους και τα key milestones της εταιρείας, τα προϊόντα /υπηρεσίες, καθώς και τα μερίδια αγοράς. Ποια είναι τα ισχυρά στοιχεία του προϊόντος / υπηρεσιών σας, ποιοι είναι οι πελάτες σας και ποιο το επίπεδο ικανοποίησής τους;

1.3 Βιωσιμότητα και ανάπτυξη

Αναφέρετε το ιστορικό, καθώς και το μελλοντικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας σας, καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την βιωσιμότητά της (π.χ. επενδυτές, κερδοφορία, μερίδια αγοράς, ανθρώπινο δυναμικό, εξωστρέφεια κ.λ.π.).

1.4 Οικονομικά στοιχεία

Αναφέρετε τα έσοδα των τελευταίων 1-2 ετών και προβλέψεις για το επόμενο έτος. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της αξιολόγησης και παραμένουν σε εμπιστευτικό επίπεδο.

1.5 Περισσότερα στοιχεία που αφορούν στην κατηγορία συμμετοχής

Αναφέρετε γιατί πιστεύετε ότι η υποψηφιότητα της εταιρείας σας μπορεί να βραβευθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία που καταθέσατε.

2. Φωτογραφίες – Screeshot (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Έως 3 φωτογραφίες – Προαιρετικά.

3. Link (ενεργό url)

Προαιρετικά.

Κόστος υποψηφιότητας

H πρώτη Υποψηφιότητα είναι δωρεάν.

Κόστος extra υποψηφιότητας: 200€ +24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων.

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Α΄Φάση Αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται online με διαφορετικούς συνδυασμούς αξιολογητών ανά ενότητα. Από την online αξιολόγηση της πρώτης φάσης, προκύπτει ένας μέσος όρος βαθμολογίας για κάθε υποψηφιότητα.

Β΄Φάση Αξιολόγησης (Παρουσίαση, Δικτύωση, Bootcamp)

Οι υποψηφιότητες που θα συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 6,5 περνούν στην δεύτερη φάση αξιολόγησης.

Στην δεύτερη φάση, οι shortlisted εταιρείες καλούνται να παρουσιάσουν σε panel ειδικών αξιολογητών, μία δεκάλεπτη παρουσίαση, από την οποία θα πάρουν ένα δεύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, ενώ ταυτόχρονα θα λάβουν προτάσεις και συμβουλές.

Οι shortlisted εταιρείες με τον υψηλότερο συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας, θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν στην τελετή απονομής των βραβείων την ίδια μέρα το απόγευμα. Εκεί θα έχουν την δυνατότητα για σειρά επαφών με πιθανούς επενδυτές ή/και πελάτες/ συνεργάτες.

Την ίδια μέρα επίσης, θα πραγματοποιηθεί bootcamp επιχειρηματικότητας, όπου οι shortlisted επιχειρήσεις σε one-to-one συναντήσεις λαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές από μέντορες, επενδυτές, business angels, εξειδικευμένα στελέχη και έμπειρους επιχειρηματίες.

Κριτήρια Αξιολόγησης

  1. Αποτελέσματα που προέκυψαν μέχρι τώρα
  2. Πληρότητα επιχειρηματικού μοντέλου και ποιότητα στην μέχρι τώρα λειτουργία της εταιρείας
  3. Καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
  4. Δυνατότητα βιωσιμότητας και προοπτική επεκτασιμότητας (scalability)
  5. Διοικητική ομάδα

Επιτροπή αξιολόγησης

Τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης προέρχονται τόσο από τον Ακαδημαϊκό κλάδο όσο και από το επιχειρηματικό κόσμο, τα funds και αναγνωρισμένους entrepreneurs.

Στόχος των διοργανωτών είναι να εντάξουν μέλη στην Επιτροπή που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για να δώσουν ευκαιρία στα Start-Ups και τα Scale-Ups να επιτύχουν την κατάλληλη δικτύωση στο επιχειρηματικό προσκήνιο. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Χορηγός Τίτλου

Παπαστράτος

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, 85 χρόνια μετά την ίδρυσή της, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. Η μητρική εταιρεία Philip Morris International απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής καπνών. Με νέα έδρα από το 2009 στον Ασπρόπυργο όπου στεγάζονται οι κεντρικές παραγωγικές και διοικητικές εγκαταστάσεις, κέντρο αποθήκευσης στο Αγρίνιο και περιφερειακά γραφεία πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, η εταιρεία απασχολεί συνολικά 800 εργαζόμενους. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης διεθνούς επιχείρησης με την ελληνική ταυτότητα μιας ιστορικής εταιρείας με μακρά διαδρομή και συνεισφορά στην κοινωνία και την επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας.

Χορηγός

To BMW Group Hellas είναι μια από τις πιο επιτυχημένες premium εταιρείες διανομής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών της ελληνικής αγοράς. Ως θυγατρική εταιρεία του BMW Group AG στην ελληνική αγορά, το BMW Group Hellas, έχει καθιερώσει πολύ υψηλά ανταγωνιστικά πρότυπα, εκπροσωπώντας τις μάρκες BMW, MINI, BMWi στα αυτοκίνητα και τη μάρκα BMW Motorrad στις μοτοσικλέτες. Επιπλέον, το BMW Group Hellas συνεργάζεται με την BMW Financial Services, η οποία είναι ένα σημαντικό μέλος της ομάδας που συμβάλλει στο στόχο της εταιρείας για επιτυχία παρέχοντας εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Χορηγός Μπίρας

Heineken Light

Χορηγός Καφέ

Coffee Island

Χορηγός Νερού

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ

Χορηγός Φαγητού

Falafeladiko

Χορηγός Cocktail

Drinkworks

Με την Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publications